Cà Chua Cocktail

🌸Quá quen với màu đỏ 🎈của cà chua, màu sắc giống cà chua Cocktail vẫn còn chút vàng và đỏ xen lẫn.
🌸Tuy màu sắc đỏ bị trộn hoà thì giá trị dinh dưỡng của những trái cà chua vẫn y nguyên và được bảo toàn tuyệt đối.

Thông tin khác

Hotline: 0962 365 336